Konstruktsioonisisene, ehk Valge Vanni hüdroisolatsiooni lahendus

Valge vann ehk ka konstruktsioonisisene hüdroisolatsioon on lahendust, kus kasutatakse betoonkonstruktsiooni veekindluse saavutamiseks veekindla lisandiga betoonisegusid. Lisaks tagatakse valge vanni meetodi puhul veekindlus kõikides töövuukides kasutades näiteks WPM® töövuugiprofiilidega.  

Primostar OÜ poolt välja töötatud valge vanni meetod koosneb põhiliselt kolmest osast:

 1. Kristalliline lisand, mis lisatakse betooni segule betoonisõlmes. 
 2. Töövuugiprofiilid, teisisõnu ka vuugiplekid, mis lisatakse betooni töövuukidesse enne või koheselt peale valu.
 3. Praotekitaja profiili, et kontrollida ja hüdroisoleerida betoonis tekkivad mahukahanemispraod.

Kristalliline lisand

Kristalliline lisand annab konstruktsioonisiseses hüdroisolatsiooni lahenduses betoonile iseparanemise võime, kus koos prakku sattuva veega, suudab lisand kinni kasvatada betoonis tekkivad staatilised praod, mille avanemise laius jääb alla 0,4 mm.

Betooni veekindlust tõstvad lisandid ei suuda kinni kasvatada pragusid, mille avanemine on suurem kui 0,4 mm ning kui konstruktsioon on pideva dünaamilise koormuse all ehk pragu liigub pidevalt.

WPM® Töövuugiprofiilid ehk vuugiplekid

Konstruktsioonisiseses hüdroisolatsioonis on töövuugiprofiil oma olemuselt töövuugis risti asetsev takisti, millest vesi ei saa teatud surve ulatuses (kontrollida tootelehelt) üle ega läbi ühenduskohtade liikuda. Et tagada toodete parem veepidavus, lisatakse profiilidele kate, mis takistab vee liikumist üle ja läbi profiili ühenduskohtade. WPM® profiilidele on lisatud ühele poole mineraalne kattekiht, mis betooniga tardudes, muutub sellega homogeenseks. Homogeenne side tekitab tugevama veetakistuse, mis tagab omakorda veekindlama sõlme. WPM® töövuugiprofiilide tõestatud veesurvepidavus on 2.4 bar – vaata lisa siit:

Tallinna Tehnikaülikooli WPM® veesurvepidavuse katseprotokoll

Et töövuugiprofiilid saaksid täita oma eesmärki, peab paigaldamisega kaasnema nõuetele vastav betoonivalu. Kehv betoonivalu ehk ebapiisav ja ebaühtlane betooni tihedus profiili ümber tekitab betoonile poorse struktuuri, mis võimaldab veel töövuugis tungida üle vuugipleki. Seetõttu oleme pööranud erilist tähelepanu põhjalikule betoonitööle, millele oleme koostanud ka eraldi juhendi, mida näed siin:

Betoonivalu juhend 

Töövuugiplekki saab kasutada ainult kohapeal valatava betooni puhul. Profiile on võimalik paigaldada põrand-sein, sein-sein, sein-lagi, lagi-lagi töövuukidesse nii valu ajal kui ka enne, tulemuse osas see olulist rolli ei mängi. Sein-sein ja põrand-põrand töövuukide puhul on aga oluline profiilid õigesse asukohta paigaldada ja fikseerida enne valu. 

Üldiselt on sein-sein, põrand-põrand, lagi-lagi töövuukide tegemise taga eesmärk lõpetada valuetapp ning hiljem seda jätkata. Nende töövuukide vormistamise lihtsustamiseks on meil pakkuda WPM® Stop-End profiil (peidetud raketis), mis töötab samamoodi veetakistina töövuugis, aga millele on lisatud trapetsi kujulised perforeeritud metall-lehed, mis täidavad peidetud raketise eesmärki, lihtsustades ja kiirendades oluliselt konstruktsiooni betooni valu ja hüdroisolatsiooni.

Soovime tähelepanu pöörata asjaolule, et betoonitööde käigus ei tohi juba paigaldatud ja kinni valatud vuugiplekkide peale astuda või neid kahjustada. Vigastatud ja kõveraks muljutud vuugiplekk muudab toote ebaefektiivseks. Vigastatud kohti tuleb kindlasti märgata ja need ära parandada, lisades kas uue tüki samasugust toodet või pleki kõrvale nt. täiendav savilint või injektsioonivoolik.

WPM® Sealing Element 125R
Põrand/sein töövuuk

WPM® Sealing Element 125L
Põrand/sein töövuuk

WPM® Sealing Element 80R
Sein/lagi töövuuk

WPM® Stop-End Profile
Valu veekindlaks lõpetamiseks ning peidetud raketis

WPM® Sealing Element 125R
Põrand/sein töövuuk

WPM® Stop-End Profile
Valu veekindlaks lõpetamiseks ning peidetud raketis

WPM® Praotekitaja profiil

WPM® CRACK INDUCER profiil on üks osa kolmeosalisest konstruktsioonisisesest hüdroisolatsiooni lahendusest ehk valge vanni meetodist. Profiil on disainitud töötama koos teiste WPM® töövuugi profiilidega ning kristallilise veekindluse lisandiga.

Oma olemuselt tekitab WPM® CRACK INDUCER profiil betooniga tihedalt nakkudes konstruktsiooni sisse siduva tagurpidi kalasabatapi kujulise prao. Sellega risti olev mineraalse kattega terasleht muudab tekkiva mahukahanemisprao veekindlaks ja takistab nii vee imbumist hoonesse. Siduva prao eesmärk on konstruktsiooni tugevust säilitada ja seda mitte nõrgestada. Selliselt saame profiili kasutada kandvates konstruktsioonides. 

Profiili eesmärk on lihtsustada raudbetoonkonstruktsioonide hüdroisoleerimist ning kiirendada betooni valuprotsessi. Kui tavaliselt valatakse betoonkonstruktsioone etappides, et minimeerida betooni kuivamisel mahukahanemisest tekkivaid veelekkelisi pragusid, siis WPM® CRACK INDUCER profiili kasutades saame tekkivaid mahukahanemispragusid juhtida ning hüdroisoleerida, moodustades täieliku konstruktsioonisisese hüdroisolatsiooni lahenduse!

Konstruktsioonisisese hüdroisolatsiooni läbilõige

Kui tekkis küsimusi, võta meie inseneriga ühendust

Kaarel Kiisler
 • kaarel@wpmaterials.eu
 • +372 514 9739

Saad ka meile siit kirjutada

  Kontakt

  info@wpmaterials.eu
  +372 518 2766

  Asukoht

  Männiku tee 104a
  Tallinn, Harjumaa, 11216

  Andmed

  WPMEstonia OÜ
  Reg. nr: 14552654